Членове на Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Русе

Председател: Златомира Стефанова – зам.- кмет на Община Русе

Секретар: Зорница Петрова – експерт маркетинг „Туризъм“, ОП „Русе арт

Членове:

 1. Стефан Стоянов Георгиев – представител на Спортно Туристическо и Природозащитно Дружество „Академик”
 2. Красимир Тодоров Иванчев – представител на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе
 3. Мая Русанова – представител на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе
 4. Сашо Попов – председател на управителния съвет на ТД „Приста”
 5. Иван Гройчев, директор на ДПП „ Русенски Лом“
 6. Милен Кирилов Бакалов – секретар на Русенска митрополия
 7. Росен Осенов –Р-л направление „Туризъм“, „Дунав турс хотелс „ ЕАД
 8. Гергана Йорданова Андонова – мениджър на „Балкантурс” – Русе
 9. Милена Гогева – Мениджър продажби офис – Русе „Албена Тур“ ЕАД
 10. Елица Георгиева – екскурзовод
 11. Николай Иванов Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе
 12. Надежда Гаджанова – Гл. юрисконсулт, отдел НПО
 13. Мариан Савов Савов – директор на ОП „Русе арт”
 14. Емилия Стоянова Пенева – директор Дирекция ФСД при Община Русе
 15. Ива Чавдарова – началник отдел „Култура” при Община Русе
 16. Даниела Антонова Бирова – ръководител направление „Туризъм”, ОП „Русе арт”
 17. Юлияна Иванова Ряпова – ръководител звено „Външна реклама”, ОП „Русе арт”
 18. Гергана Капнилова – експерт „Връзки с обществеността“, Туризъм, ОП“Русе арт“