Членове на Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Русе

Председател: Златомира Стефанова – зам.- кмет на Община Русе

Секретар: Александър Кондев – експерт „Връзки с обществеността“ – Туризъм, ОП „Русе арт”

Членове:

 1. Николай Иванов Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе
 2. Стефан Стоянов Георгиев – представител на Спортно Туристическо и Природозащитно Дружество „Академик”
 3. Красимир Тодоров Иванчев – представител на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе
 4. Мая Сашева Русанова – представител на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе
 5. Сашо Попов – председател на управителния съвет на ТД „Приста”
 6. Иван Гройчев – директор на ДПП „Русенски лом”
 7. Милен Кирилов Бакалов – секретар на Русенска митрополия
 8. Росен Осенов – ръководител направление „Туризъм” в „Дунав турс” АД
 9. Гергана Йорданова Андонова – мениджър на „Балкантурс” – Русе
 10. Елица Георгиева – екскурзовод
 11. Милена Гогева – Мениджър продажби, офис Русе, „Алебена Тур“ ЕАД
 12. Роза Крумова Икаловска – преставител на хотел „Ана Палас”
 13. Ивайло Пенков Димитров – председател на Клуб на професионалните готвачи Русе
 14. Милена Ганчева Трифонова – Гл. юрисконсулт, отдел ПНО при Община Русе
 15. Мариан Савов Савов – директор на ОП „Русе арт”
 16. Емилия Стоянова Пенева – директор дирекция ФСД при Община Русе
 17. Мирослава Маркова – директор дирекция ИУС при Община Русе
 18. Ирена Ангелова Петрова – директор дирекция КО при Община Русе
 19. Никола Алексиев Кибритев – директор д-я „Европейско развитие“, Община Русе
 20. Анна Сипос – началник отдел „Култура” при Община Русе
 21. Даниела Антонова Бирова – ръководител направление „Туризъм”, ОП „Русе арт”
 22. Юлияна Иванова Ряпова – ръководител звено „Външна реклама”, ОП „Русе арт”