Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2019