Членове на Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Русе

Председател: Даниела Антонова Шилкова – зам.- кмет на Община Русе

Секретар: Магдалена Венциславова Боянова – експерт маркетинг – Туризъм, ОП „Русе арт”

Членове:

 1. Николай Иванов Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе
 2. Стефан Стоянов Георгиев – представител на Спортно Туристическо и Природозащитно Дружество „Академик”
 3. Красимир Тодоров Иванчев – представител на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе
 4. Здравка Георгиева Бърдарова – представител на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе
 5. Ивайло Любомиров Йосифов – представител на хотел „Космополитън”
 6. Сашо Попов – председател на управителния съвет на ТД „Приста”
 7. Иван Гройчев – директор на ДПП „Русенски лом”
 8. Милен Кирилов Бакалов – секретар на Русенска митрополия
 9. Атанас Костадинов Локмаджиев – ръководител направление „Маркетинг и продажби” в „Дунав турс” АД
 10. Гергана Йорданова Андонова – мениджър на „Балкантурс” – Русе
 11. Вяра Михайлова Михайлова – екскурзовод
 12. Пламен Георгиев Абаджиев – управител на ИК „Парнас
 13. Димитър Георгиев Липовански – член на УС на Сдружение „Европейски пространства 21”
 14. Румен Костов Николаев – журналист Акцент.бг
 15. Роза Крумова Икаловска – преставител на хотел „Ана Палас”
 16. Ивайло Пенков Димитров – председател на Клуб на професионалните готвачи Русе
 17. Милена Ганчева Трифонова – Гл. юрисконсулт, отдел ПНО при Община Русе
 18. Мариан Савов Савов – директор на ОП „Русе арт”
 19. Емилия Стоянова Пенева – директор дирекция ФСД при Община Русе
 20. Нели Богданова Миткова – директор дирекция ИУС при Община Русе
 21. Ирена Ангелова Петрова – директор дирекция КО при Община Русе
 22. Мая Кръстева – директор дирекция УТКС при Община Русе
 23. Ива Бончева Чавдарова – началник отдел „Култура” при Община Русе
 24. Камелия Божидарова Радева – гл. експерт дирекция „Европейско развитие” при Община Русе
 25. Даниела Антонова Бирова – ръководител направление „Туризъм”, ОП „Русе арт”
 26. Юлияна Иванова Ряпова – ръководител звено „Външна реклама”, ОП „Русе арт”
 27. Мария Сашева Георгиева – гл. експерт „Връзки с обществеността”, дирекция „Европейско развитие” при Община Русе
 28. Александър Павлинов Кондев – Експерт „Връзки с обществеността“, ОП“Русе арт“